Skydda dig från inbrott med DNA-märkning

Nyhetsmorgon i TV4 från 2014-10-30: Polisen Ulf Malmqvist förklarar hur enkelt du kan skydda dig från att bli bestulen på dina ägodelar med hjälp av DNA-märkning. (Source TV4 Youtube)

Detta är ett inslag från TV4´s nyhetsmorgon där Ulf Malmqvist från polisen i Stockholm berättar om hur effektivt och smidigt det är att stöldmärka hemma med SmartDNA®. Vi hjälper dig naturligtvis som privatperson och kontaktar du oss kan du köpa detta av oss. Det finns fler applikationer för SmartDNA® som är anpassade till företag och olika verksamheter. Svensk Larm och kamerabevakning AB marknadsför hela spannet av produkter för SmartDNA® – allt från stöldmärkning av kyrktak och stuprör i koppar till minsta enhet på kommuner och landsting. Kostnaden för dessa skydd är försumbara i jämförelse med den skada skyddet förhindrar.

I samband med märkningen finns tydlig information om att märkningen är genomförd – resten är polisens arbete – och dom är rustade.