Varor allt oftare bytet vid butiksrån

“Minskad kontanthantering och strikta kassarutiner drar ned incitamenten för att råna butiken på pengar. Att stjäla varor ger ofta rånarna ett mycket större värde”, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Under första halvåret 2015 rapporterades totalt 426 butiksrån, vilket är en ökning med 15 procent jämfört med samma period 2014. Butiksrånen med skjutvapen har ökat med hela 36 procent under samma period.

Svensk Handels rånrapport bygger på råndata från medlemmar, polisens öppna informationskanaler och mediearkiv. Totalt har 68 procent av butiksrånen analyserats.

Läs mer här

(Source )