Kommunikation – Information – Varna

Vi som verkar i säkerhetsbranschen befinner oss för närvarande i starten av en ny generation tekniska lösningar där kommunikation och information är ledord, där begreppet varna får en betydligt effektivare innebörd.I den här övergången från en analog till en digital värld som vi befinner oss i gäller det att tackla de utmaningar och krav som marknaden ställer – dvs. att vara medveten om att ha tillgång till hög IT-kompetens.

SLK är rustade och vi förstår att föreslå och utnyttja teknik och i en allt större utsträckning, att kombinera larm och kamerabevakning med effektiv kommunikation för att förebygga och skapa optimalt skydd.

Vårt uppdrag är ju att avskräcka från inbrott, skadegörelse eller liknande, identifiera rökutveckling och brand.

Inom ramen för vår verksamhet föreslår vi också lösningar för skydd av personer med särskilda arbetsuppgifter, kunder, känslig utrustning samt övervakning av drift- och process. När det vi skyddar för ändå händer så tar tekniken över och startar kedjan med snabb och effektiv information för vidare åtgärder. Många värderar larm och åtgärd på ett sätt som tar hänsyn till hur snabbt väktaren är på plats, eller att väktaren ringer och frågar ägaren till larmet om dom skall åka…

Så har det varit, nu är det annorlunda. Tekniken innebär att informationen är närvarande i samma sekund som något inträffar. Om larm är anslutet till larmcentral har väktaren den information han/hon behöver för att handla enligt de instruktioner man har, väktaren behöver inte alls ta sig till platsen för åtgärd. Väljer du att inte utnyttja larmcentral så har du själv samma möjligheter att samma sekund ta de beslut du anser dig behöva göra för att lösa situationen.