SLK står för Svensk Larm & Kamerabevakning AB.

Företaget är nybildat men består av samlad kompetens och många års erfarenhet från säkerhetsbranschen. Det är mycket som händer i säkerhetsbranschen, inte bara tekniskt utan även strategiskt. Det är viktigt att kunna ställa om snabbt, att ändra lösningar snabbt för att ha en chans att ligga steget före de verksamheter som gör inbrott och skadegörelse.
En mindre organisation är snabbare än en stor och därför har vi enklare att anpassa oss till önskad lösning med kunskap om kunder och risker i kombination med erfarenheter från larm och kamerabevakning långt tillbaka i tiden. Likaså när det gäller passagesystem och teknisk service av säkerhetssystem.

Tekniken har förändrats avsevärt över tiden och nu handlar det mer om att utnyttja paletten teknik och vad kommunikation innebär för optimal säkerhetslösning. Hur kunde något fungera innan Internet introducerades och titta på utvecklingen inom bild och digitalteknik – att vara ute i ogjort väder med dagens teknik som noterar och skickar signaler måste ju vara en oerhörd utmaning.

Det senaste vi kan erbjuda är SmartDNA® där vi kan identifiera gärningsmän, märka egendom som innebär att polisen vet vem som är ägare till funnet stöldgods. SLK har möjlighet att leverera och skräddarsy lösningar beroende på verksamhet och risker.

Vi har erfarenhet från larmklass 1, 2 & 3 och projekterar för hela kedjan. Det är vad vi gör – inget annat ! Ge oss en utmaning så berättar vi hur vi gjort i något liknande projekt. Vi har intressanta referenser.

Kontakta oss för rådgivning!