SmartDNA® – Produktbeskrivining Privat

  • SmartDNA® kan appliceras på samtliga stöldbegärliga föremål och erbjuder därmed ett helt nytt och effektivt brottsförebyggande skydd.
  • SmartDNA® är omöjligt för brottslingar att tvätta bort, förstöra eller på annat sätt skydda sig emot.

Varje SmartDNA® innehåller en unik DNA-kod, vilket gör det möjligt att spåra och binda kriminella till platsen och händelsen.

SmartDNA® är den enda riktiga DNA produkten på marknaden! I priset för SmartDNA® ingår  atabasregistrering, laboratoriekostnader och dekaler.

Varje DNA-kit innehåller en unik DNA-kod som härstammar från växtriket. Detta innebär att föremålen som märks i ditt hem har en DNA kod som är unik och inte kan kopieras.

Läs mer här