Vårt uppdrag är ju att avskräcka..

Larm är en teknisk anordning som konstruerats med avsikten att varna vid en speciell situation, till exempel inbrott, brand eller annan fara. Vi som verkar i säkerhetsbranschen befinner oss för närvarande i starten av en ny generation tekniska lösningar där kommunikation och information är ledord, där begreppet varna får en betydligt effektivare innebörd. I den här övergången från en analog till en digital värld som vi befinner oss i gäller det att tackla de utmaningar och krav som marknaden ställer – dvs. att vara medveten om att ha tillgång till hög IT kompetens.

SLK är rustade och vi förstår att föreslå och utnyttja teknik och i en allt större utsträckning, att kombinera larm med effektiv kommunikation för optimalt skydd. Vårt uppdrag är ju att avskräcka från inbrott, skadegörelse eller liknande samt identifiera rökutveckling och brand. Om detta ändå händer så tar tekniken över och startar kedjan med snabb och effektiv information för vidare åtgärder.

Det finns alltså en rad olika larm och vad som är lämpligt beror på olika saker. Vi tittar på verksamhet, personskydd, känslig utrustning, drift- och process samt personal och kunder.