Vi samarbetar med en av nordens största oberoende distributörer av kameraövervakningssystem. Vi kan erbjuda allt ifrån det minsta analoga systemet för hemmabruk eller kiosken runt hörnet, till stora komplexa IP-baserade system för terminaler, köpcentrum, flygplatser m.m.

Våra system är baserade främst på kameror från Samsung, American Dynamics, ACTi & FLIR – tillsammans med mjukvaror i form av Exacqvision, Ethiris eller Symphony.

Självklart kan vi också hjälpa dig med alla tänkbara tillbehör inom kameraövervakning. Utöver detta erbjuder vi utbildningar inom området i samarbete med våra partners.

Kameraövervakningslagen (2013:460) börjar gälla den 1 juli 2013 och ersätter lagen om allmän kamera- övervakning samt personuppgifts- lagen, i den del den avser kameraövervakning. Syftet med lagen är att med hjälp av kameraövervakning förhindra, utreda eller avslöja brott samt att förebygga olyckor.

Ansökan är enkel och reglerna är mycket förändrade – till förmån för dig som vill skydda, bevaka och säkra värden, personal och till- verkningsprocesser..

 

Läs mer här

Läs mer om hur Moderaterna stödjer polisen angående kameror i Spånga

Läs mer här